Konji mogu tumačiti naš izraz lica

Konji mogu tumačiti naš izraz licai i čitaju nas kao otvorenu knjigu

Ljudska vrsta živi sa konjima preko 5000 godina. Zahvaljujući domestikaciji konja, koji su vukli teret, orali zemlju, nosili vojnike u bitkama i cijele narode u seobama, ljudi su uspjeli izgraditi modernu civilizaciju. Preživljavali su zajedno boreći se sa istim predatorima.

Zahvaljujući ovako uskoj potrebi jednih za drugima prevazišli su barijeru u komunikaciji između različitih vrsta, komunicirajući istim jezikom: emocijama.

Upravo zahvaljujući toj komunikaciji, iskusni jahači, konjari i treneri mogu lako da procijene psihičko stanje konja, da li je ljut, uplašen, zainteresovan. Sa druge strane konji također mogu “čitati” emocije ljudi. Nekada konj prepozna nervozu jahača i prije nego je jahač svjestan da je osjeća. Smatra se da su konji tako dobri ”psiholozi” jer su tokom hiljada godina domestikacije prihvatili ljude kao dio svog krda. U prirodi konji žive u krdima od 5-10 konja, u matrijarhatu, sa vrlo kompleksnim socijalnim i emocionalnim odnosima, a danas je i čovjek dio tog krda.

Do sada se znalo da su sredstva pomoću kojih konj čita ljudske emocije, dodir i glas. Istraživanje objavljeno 2016. godine u Biology Letters donijelo je novu dimenziju tom kompleksnom odnosu ljudi i konja. Prema istraživanju Smith A.V. i saradnika (2016) zaključeno je da konj može analizirati ljudske emocije prema izrazu lica.
Ova sofisticirana vještina je prethodno dokumentovana samo kod pasa. Malo je neobičan zaključak ovog istraživanja kada uzmemo u obzir navodni slab vid konja. Zapravo, istina je da su konji slijepi za boje i da imaju slijepe mrlje ispred nosa i iza repa, ali njihov vid je oštriji od vida domaćih pasa i mačaka.

Poznato je da konji i psi izvor straha i nepoznate situacije gledaju lijevim okom zbog angažovanja desne hemisfere mozga. Ono što je bilo nepoznato je da li konji osjećaju
strah gledajući samo ljutit izraz lica bez dodatnih stimulusa, kao što je zastrašujući pokret, povišen glas i slično. Istraživači su grupi od 28 konja pokazivali velike fotografije pozitivnih (nasmiješenih) i negativnih (ljutitih) izraza lica. Rezultati su
pokazali da konji automatski razlikuju izraze facijalne ekspresije i njihovo značenje. Gledali su ljutite izraze lica lijevim okom. Također je dokazano da im poraste srčana frekvenca kada im se pokaže ljutito lice.

Autori pretpostavljaju da su konji sposobnost čitanja izraza lica svoje vrste samo
prenijeli na morfološki drugačiju vrstu, u ovom slučaju ljude. Ipak obzirom da su konji koji su korišteni u ovom istraživanju angažovani u školama jahanja, postoji mogućnost i da je čitanje facijalnih ekspresija stečena vještina uslijed dugotrajnog i bliskog kontakta sa ljudima .

Kako god nastala sposobnost čitanja izraza lica vjerovatno je zmeđu ostalog i ona odgovorna za tako dobar terapeutski, pa čak i spiritualni efekat koji konji imaju na ljude.

Više o studiji na linku:
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/12/2/20150907

ReklamaPansion za konje Lazy Horse
ReklamaNeed a ride to ride
ReklamaŠkola jahanja Lazy Horse
ReklamaJahanje u prirodi
PODIJELI
Selma Jusufović
Suosnivač ranča za konje Lazy Horse i voditelj jahaćeg kampa za djecu. Po profesiji je doktor medicine, bavi se rekreativnim jahanjem 6 godina, a konje voli oduvijek.