LAMINITIS

Laminitis je bolno upalno stanje tkiva (lamina) koje povezuje kopitni zid sa kopitnom kosti. Ovisno je o kontinuiranom dotoku krvi i nutritijenata (kao što je glukoza) da bi održalo ovu vitalnu vezu. Bilo koji proces koji utiče na opskrbu krvlju i nutritijentima ovog tkiva dovodi do laminitisa. Sreće se kod konja bilo koje rase ili starosti, iako je mnogo rjeđi kod ždrijebadi. Može se javiti samo na jednoj nozi ili na više.

Glavni problem je oštećenje lamela, one su oslabljene i izdužene,  a u uznapredovalim slučajevima mogu pući, zbog čega kopitna kost gubi svoju potporu. Dolazi do njene rotacije od kopitnog zida, ili njenog ”spuštanja”, ili oboje.

Uzroci laminitisa

Uzroci laminitisa su brojni i najčešće se radi o interakciji više faktora koji kao posljedicu imaju oštećenje i slabljenje lamela (pružaju potporu između kopitnog zida i kopitne kosti).

Laminitično kopito
Laminitično kopito

Laminitis kao posljedica djelovanja mehaničkih faktora

Najčešće zbog intenzivnih treninga, naročito na tvrdoj podlozi. Ako postoji neki jako bolan proces na jednoj nozi, laminitis se može razviti na suprotnoj, potpornoj (npr. kod lomova kostiju).
Predispoziciju za laminitis imaju konji nepravilnih i nekorigiranih kopita koji borave na neprikladnoj podlozi.

Poprečni presjek laminitičnog kopita
Rentgen snimak zdravog i laminitičnog kopita

Inflamatorni laminitis

Ishrana velikom količinom ugljikohidrata, koji u crijevima dovode do poremećaja u sastavu mikrofolore, gdje dolazi do proizvodnje velikih količina mliječne kiseline i povećanog aciditeta.
Nakupljeni endotoksini se resorbiraju u krvotok, dolazi do endotoksemije i poremećaja u cirkulaciji.
Kod nagle promjene razine neproteinskog azota u organizmu nastaju prvenstveno poremećaji u funkciji jetre. Ovo se javlja često nakon obilne ispaše konja na pašnjaku koji je gnojen umjetnim gnojivom.
Važan je postepeni prelazak na novi režim ishrane, npr. puštanje konja na ispašu u proljeće nakon stajskog držanja u zimskim mjesecima.Ukoliko se konj prejede mladom djetelinom dolazi do metaboličkih poremećaja zbog unošenja velike količine ugljikohidrata.

Venogram laminitičnog kopita koji daje uvid u opskrbu krvlju

Laminitis može nastati kao posljedica organskih bolesti prilikom kojih nastaju brojni endotoksini i raspadni produkti. Bilo koja bakterijska infekcija koja se ne izliječi u potpunosti, a uslijed koje se nastali endotoksini resorbiraju u krv i uzrokuju daljnja oštećenja u organizmu, uključujući i laminitis.

Laminitis može nastati nakon poroda kod zaostajanja posteljice, nakon kolike ( jer i ovdje dolazi do stvaranja endotoksina i njihove resorpcije u krv) i kod upala ( zbog djelovanja vazoaktivnih amina -histamina).

Metabolični laminitis
Predispoziciju za nastanak laminitisa imaju konji sa bolestima hipofize i poremećajem metabolizma kortizola (Cushingova bolest/Metabolični sindrom konja) – kod ovih oboljenja konji imaju abnormalnu kontrolu metabolizma ugljikohidrata i kao rezultat toga dolazi do jako visokog nivoa hormona inzulina.

Simptomi laminitisa

Glavni znak laminitisa je bol i šepanje. Ipak, kod nekih slučajeva dolazi do deformacije kopita sa pojavom laminitičnih prstenova, bez znakova boli. Taban je ravan ili konveksan, a bijela linija je šira.

Stav konja kod laminitisa

Životinja je potištena i odbija bilo kakvo kretanje, te nastoji rasteretiti oboljeli ekstremitet tako da težinu prebacuje na petne dijelove kopita i mekuši. Bol može biti toliko jaka da konj odbija da se kreće. Kopito je toplo i bolno, a pulzacija digitalnih arterija je pojačana. U teškim slučajevima, kopitna kost može perforirati taban neposredno ispred žabice.

Mjesto provjere digitalnog pulsa
ReklamaNeed a ride to ride
ReklamaŠkola jahanja Lazy Horse
ReklamaJahanje u prirodi
ReklamaPansion za konje Lazy Horse
PODIJELI
Nermina Spahija
Diplomirani veterinar, jahač, zaljubljenik u sve životinje i naravno konje. Posebno pazi konjiće na Lazy Horse-u, a tokom dječijih jahaćih kampova prenosi svoje znanje mladim jahačima o važnosti zdravlja konja,