Šta su to Minijaturni konji ?

Minijaturni konji

Minijaturni konj ili poni?
Minijaturni konji nisu poniji, kako to mnogi misle. Poniji po mnogim osobinama izgledaju drugačije od sportskog i radnog  konja. Imaju široko i jako tijelo, muskulozan vrat, a noge kratke u odnosu na visinu. Poni je mali konj koji je niži od 148 cm u grebenu (mjesto gdje prestaje rasti griva na leđima). Minijaturni konji su drugačiji, prije svega niži su od najmanjeg ponija, ne smiju biti veći od  97 cm. Postoje dvije vrste minijatrunih konjića prema visini. U prvu grupu spadaju konjići visine do 86 cm i niže, a u drugu grupu konjići visine 86-97 cm.

Iako neki miniji podsjećaju na ponije cilj uzgajivača je da odgoje minijaturnog konja koji će imati sve fizičke karakteristike sportskog konja osim visine, tj. ne smiju imati kratke noge, jak vrat i izražene stomačiće.


Poni

Minijaturni konji
Minijaturni konji

Jedna važna karakteristika minijatrunih konjića je nihova nježnost i privrženost ljudima, zahvaljujući čemu često postaju član porodice kao pas ili mačka. Ovi konji uživaju u ljudskom društu, pa čak i u društvu potpunih stranaca.

Kada su minijaturni konji postali popularni 1970.-ih, neki su izgledali kao sportski konji, a drugi kao radni. Oba tipa su bila jednako popularna, bila je samo važna što manja visina čak iako ima kratke noge i veliki trbuh. Od tada do danas stvari su se dosta promijenile. Tako je cilj uzgajivača ne samo visina, nego i proporcionalno tijelo i lijepa glava. Dva su osnovna tipa minijaturnih konja danas. U prvi tip spadaju konji koji jako liče na kvarter konje (engl. Quarter horses), a u drugi tip spadaju konji sa gracilnijim tijelom koji podsjećaju na Arapske konje sa konkavnim profilom i velikim očima.

Minijaturni Kvarter konj
Minijaturni ” Kvarter” konj

Minijaturni Arapski konj
Minijaturni Arapski konj

Patuljasti konj
Patuljasti rast (engl. Dwarfism) je genetska mutacija koja se, osim specifičnih fizičkih karakteristika, odlikuje  brojnim zdravstvenim problemima. Zbog toga patuljasti konji (engl. Dwarf  horses,)  nisu poželjni u registrima minijaturnih konja. Od 2014. godine se koristi  komercijalni DNA test na genetsku mutaciju patuljstog rasta. Najstariji minijaturni konj koji je pogođen ovom genetskom mutacijom zvao se Angel i živio je preko 50 godina (inače karkteristično za ove konje je da imaju duži životni vijek od ostalih vrsta). Trenutni najmanji konj na svijetu je Thumbelina (Palčica)  koja je visoka 43 cm, teška 27 kg.

Mladi patuljasti konj
Mladi patuljasti konj

Kobila Thumbelina-Palcica
Kobila Thumbelina (Palčica)

Kako su nastali minijaturni konji?
Američka asocijacija minijaturnih konja (AAMH), koja registruje gotovo sve mini konje u svijetu započela je sa radom 1978. godine. Ali mnogo prije toga ljudi su u zemljama diljem svijeta pokušavali da uzgoje male konje i ponije raznim metodama rasploda. Oni su bili značajna radna snaga u rudnicima uglja, posebno kada je zabranjen rad djece u rudnicima. Zbog svoje veličine mogli su prolaziti kroz niske i uske tunele, a zbog svoje snage mogli su izvlačiti težak teret. Sve do 1950.-ih godina su korišteni za rad u rudnicima u južnim državama SAD-a.

Mali konji su također korišteni kao kućni ljubimci plemstva u Evropi. Uzgajivači u Americi su ih uvozili iz Holandije, Zapadne Njemačke, Belgije i engleske radi rasploda. Sve ove varijante: mali konji, Evropski minijaturni konji, poniji, Falabela konji su korišteni u nastanku vrste Američkih minijaturnih konja. U procesu rasploda su ostajali samo konji koji ne prelaze 86 cm visine u grebenu.  Pravila rasploda  i registracije konja su strogo definisana  Američkom asocijacijom minijaturnih konja, zahvaljujući kojoj je Američki minijaturni konj  postao pasmina, posebna nova vrsta konja.


Američki minijaturni konj

Miniji kod kuće
Iako su mali, minijaturni konji su pravi konji. Vole biti vani, na pašnjacima gdje pasu travu. Također  mogu boraviti u staji, ali u mnogo manjem prostoru nego veliki konji. Sve u vezi minija je malo osim njihovog duha i osobnosti. Njihova kopita su pravi slatkiši, njihovi nosići mogu stati u dlan, a malo dijete može gledati minija pravo u oči. Zar to nije cool?

Minijaturni konj kod kuce

Minijaturni konj kod kuce-

ReklamaJahanje u prirodi
ReklamaNeed a ride to ride
ReklamaPansion za konje Lazy Horse
ReklamaŠkola jahanja Lazy Horse
PODIJELI
Selma Jusufović
Suosnivač ranča za konje Lazy Horse i voditelj jahaćeg kampa za djecu. Po profesiji je doktor medicine, bavi se rekreativnim jahanjem 6 godina, a konje voli oduvijek.