Impressum

Izdavač:
Konjički klub „Sarajevo“
ISSN 2637-2789

Adresa: Rudija Alvađa br. 15, Novi Grad, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4201521680008
Telefon: +387 (0) 66 711 970
E-mail: info[at]konjickiklubsarajevo.ba
Web: www.konjickiklubsarajevo.ba

Glavna urednica:
Selma Jusufović, predsjednica Konjičkog kluba „Sarajevo“

Svijetkonja.ba je internet portal namijenjen ljubiteljima konja i konjičkih sportova i onima koji to namjeravaju postati. Autori tekstova su jahači svih dobnih skupina i nivoa jahaćeg iskustva, a tekstovi se objavljuju na jeziku autora. Sva vlasnička prava, koja se odnose na sadržaj objavljen na internetskoj stranici www.svijetkonja.ba, pripadaju Izdavaču i svako preuzimanje, kopiranje i korištenje sadržaja smiju se koristiti u bilo koje svrhe isključivo nakon dobivanja pismenog pristanka od strane Izdavača. Izdavač će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije objavljene bile istinite i tačne, ali ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti. Svi korisnici web stranice saglasni su s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja. Izdavač ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju. Izdavač pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.