Znakovi ždrijebljenja

Graviditet kobila traje 320 do 370 dana, a prema određenoj literaturi ovaj period je produžen i do 380 dana. Kobile mijenjaju svoje ponašanje prije ždrijebljenja. Najbolja osoba za praćenje kobile pred ždrijebljenje  je ona koja poznaje njeno uobičajeno ponašanje i navike, a samim tim može lakše uočiti i subtilne promjene ponašanja na ispustu ili u štali.

Vlasnici žele da budu prisutni u toku poroda u slučaju eventualnih komplikacija. Međutim, konstantno prisustvo ljudi u štali kobilu može učiniti nervoznom i odgoditi porođaj. Poznato je da kobile mogu odložiti porođaj 24 sata ili više.

Fizičke promjene

Određene fizičke promjene nam mogu ukazati da se kobila priprema za ždrijebljenje.  Dvije do tri sedmice pred porod dolazi do razvoja mliječne žlijezde. Voskasti čepovi na sisama mliječne žlijezde se stvaraju dan do dva pred porod, mada je zabilježeno njihovo stvaranje i dvije sedmice ranije, a kod nekih kobila nisu uopšte prisutni. Sekret mliječne žlijezde može se cijediti i nekoliko dana do sedmica pred porod. Vulva je izdužena i relaksirana, uočava se opuštanje zdjeličnih ligamenata, promjena oblika abdomena zbog postavljanja ždrijebeta u odgovarajući položaj za porod. Preporučuje se provjera kobila u kasnom graviditetu nekoliko puta u toku dana.

Promjene ponašanja

Kobile pokazuje promjene ponašanju u prvom stadiju porođaja, odnosno jedan do četiri sata pred izlazak ploda, što predstavlja drugi stadij porođaja. Moguće je da neke kobile ispoljavaju ove promjene i više do jednog dana. Kobila postaje nemirna, često liježe i ustaje, pristuno je učestalo mahanje, podizanje i okretanje repa, gledanje u trbuh, učestalo hodanje po boksu, znojenje, podizanje gornje usne, zijevanje, češća defekacije i uriniranje u malim količinama. Ukoliko je kobila zajedno sa drugim konjima, izdvojit će se iz grupe. Ukoliko se nalazi u boksu štale postaje nervozna. Znakovi početka poroda mogu biti pomiješani sa kolikom, jer je kod oba stanja prisutna nelagoda. Većina kobila će i pokazati znakove kolike tokom prvog stadija poroda pri pojavih početnih kontrakcija materice i repozicije fetusa.Bitno je posmatrati kobilu tokom čitave trudnoće da bi se primijetio i eventualni pobačaj ili prerano ždrijebljenje. Ne preporučuje se ostavljati svjetlo tokom noći u boksu jer može uticati na prirodni cirkadijalni ritam i početak poroda.

Testovi za odredjivanje vremena ždrijebljenja

Danas se koriste različiti komercijalno dostupni testovi koji približno određuju vrijeme poroda. Neki su bazirani na promjenama u koncentraciji elektrolita u sekretu mliječne žlijezde. Koncentracija natrijuma je u početku vrlo visoka, a kako se porođaj približava koncetracija natrijuma postaje niža u odnosu na koncentraciju kalijuma. Do ovih promjena dolazi obično 24 sata pred porod. Za predviđanje vremena poroda koristi se i koncentracija kalcija u sekretu mliječne žlijezde, koja kada dostigne vrijednost 200 ppm postoji 50% vjerovatnoća da će se kobila oždrijebiti u naredna 24 sata, 85% unutar naredna 48 sata, ili 95% unutar naredna 72 sata. Određivanje koncentracije kalcija najčešće se koristi u kombinaciji sa određivanjem pH vrijednosti sekreta mliječne žlijezde koji se progresivno smanjuje prema porodu. Ukoliko je pH vrijednost 6.5 ili manja velika je vjerovatnoća da će se kobila oždrijebiti u naredna 24 sata. Kombinacija ova dva testa povećava se preciznost procjene vremena ždrijebljenja. Testovi su pouzdaniji ukoliko se koriste kod kobila koje nisu mijenjale svoje okruženje.

 

ReklamaJahanje u prirodi
ReklamaPansion za konje Lazy Horse
ReklamaNeed a ride to ride
ReklamaŠkola jahanja Lazy Horse
PODIJELI
Nermina Spahija
Diplomirani veterinar, jahač, zaljubljenik u sve životinje i naravno konje. Posebno pazi konjiće na Lazy Horse-u, a tokom dječijih jahaćih kampova prenosi svoje znanje mladim jahačima o važnosti zdravlja konja,