OZNAKE KONJA

Svaki konj se razlikuje po pasmini, boji, veličini, oznakama na glavi i nogama.
Oznake mogu biti urođene i stečene. Urođene oznake konja su bijela područja na tamnijoj podlozi dlake. U stečene oznake spadaju ožiljci, žigovi i sl.

OZNAKE NA GLAVI KONJA

Oznake na glavi konja

OZNAKE NA NOGAMA KONJA

Oznake na nogama konja