PRAVILA PONAŠANJA

PRAVILA PONAŠANJA U RADU SA KONJIMA

Stop ZnakSvaki jahač i ljubitelj konja prije svega mora biti siguran u blizini konja.
Da bi se izbjegle nezgode potrebno je znati i slijediti slijedeća pravila.

 1. Uvijek nosi zaštitnu opremu pri radu sa konjima (prsluk, kaciga, čizme).
  Povrede su česte i pri radu sa konjima, a ne samo pri jahanju.
 2. Kada prilaziš ili radiš sa konjem uvijek mu se obrati mirnim glasom.
  Tako će uvijek znati da si tu, čak kada te ne vidi i osjećaće se sigurno.
 3. Priđi konju sa strane ili sa ramena. Nikad ne prilazi direktno frontalno, niti straga, čak ni kada mu četkaš rep ili čistiš kopita. Konj ima mnogo slijepih mrlja u svom vidnom polju. Kada mu prilaziš frontalno ili straga možda te neće dobro vidjeti, a što ne vidi to ga plaši i može da te udari.
 4. Kada se krećeš iza konja ili budi dovoljno daleko da te ne može udariti ili dovoljno blizu da u slučaju udara ne može razviti puni udarac. U drugom slučaju je potrebno držati ruku na njegovoj zadnjici da uvijek zna da si tu.
 5. Nikad ni jedan dio opreme koji je zakačen za konja ne omotaj oko ruke (užad, povodac…)
 6. Ako ne poznaješ dovoljno konja sa kojim radiš uvijek mu prilazi i radi sa
  njegove lijeve strane. Mnogi konji su navikli da se sa njima radi samo sa lijeve strane.
 7. Kada maziš konja uvijek koristi lagane pokrete trljanja ili češkanja, nikada lupkanje niti pokrete koje bi koristio sa drugim ljubimcima. Ti pokreti konja podsjećaju na udaranje, a to mu nije prijatno.
 8. Nikada ne pravi nagle pokrete niti glasne zvukove u blizini konja jer će ga
  preplašiti, a uplašen konj će prije uzrokovati nezgodu. Nikada ne trči i ne pravi
  buku u štali, koja je njihov dom. Konji se plaše naglih pokreta i glasnih zvukova.
 9. Uvijek daj do znanja konju šta želiš raditi. Na primjer ako želiš da mu očistiš kopita ne uzimaj naglo nogu, već lagano rukom pređi od ramena prema kopitu i on će ti ga sam dati.
 10. Nikad ne ostavljaj konja svezanog na dugom povezu. Tako se može zapetljati, uspaničiti i jako povrijediti.
 11. Nikada ne prolazi ispod ili preko kratko svezanog povodca. Ako je konj svezan
  unakrsno nikada ne prolazi ispod njegovog vrata da bi došao na drugu stranu.
 12. Kada čistiš kopita ili postavljaš bandažu za noge nikada ne kleči i ne čuči.
  Nagni se tako da ako se konj pomjeri možeš se brzo skloniti.
 13. Poslasticu daj iz kante a ne iz ruke. Konj brzo postane proždrljiv pa lako zamijeni mrkvu i prst.
 14. Kada god sedlaš ili četkaš konja ili čistiš boks sveži ga.
 15. Kada vežeš konja koristi lako odvezujući čvor (sigurnosni) da se konj, ukoliko se uspaniči, može brzo osloboditi. Konj koji se osjeća zarobljeno može lako povrijediti i sebe i tebe.
 16. Ne ostavljaj konja svezanog bez nadzora.
 17. Kada prolaziš kroz vrata pobrini se da vrata budu širom otvorena kako se
  konj ne bi udario. Ovo ga može preplašiti i učiniti da se osjeća kao u zamci što može imati opasne posljedice.

PRAVILA ZA PRIJATELJE KONJA

Jahanje je jedini sport gdje je živo biće (konj) čovjekov rekvizit. Iz tog razloga
moramo poštovati slijedeća pravila i uvijek upozoravati druge ukoliko ih ne poštuju.

Pravila za prijatelje konja

 1. Onaj tko se bavi konjima preuzima potpunu odgovornost za živo biće koje mu
  je povjereno.
 2. Smještaj konja mora biti prilagođen njegovim prirodnim potrebama.
 3. Korištenje i namjena konja moraju biti u okvirima njegovih mogućnosti.
 4. Načini treniranja ne smiju biti nasilni.
 5. Čovjek mora poštovati sve konje podjednako, bez obzira na pasminu, dob,
  rodovnik i namjenu (za uzgoj, natjecanje ili rekreaciju).
 6. Znanje o povijesti konja, njegovim potrebama i postupanju s konjem kulturno
  je nasljeđe. To se znanje mora čuvati i prenositi budućim generacijama.
 7. Druženje s konjima važno je u odgoju djece i mladih.
 8. Onaj tko se bavi konjičkim sportom mora školovati i sebe i konja s kojim se
  takmiči. Cilj takvog školovanja postizanje najvećeg mogućeg sklada između
  čovjeka i konja
 9. Korištenje konja za sport temelji se na njegovoj nadarenosti, mogućnosti
  postizanja rezultata i volji za rad. Utjecaj medicinskih pripravaka na mogućnost
  postizanja rezultata (doping) treba odbaciti i kažnjavati.
 10. Čovjekova odgovornost za konja traje dok je konj živ.