Konji, djeca i autizam

Iako su zdravstveni benefiti jahanja i druženja sa konjima za djecu i odrasle odavno poznati, i dalje su stalna tema novih istraživanja.

Istraživački tim Univerziteta u Edinburgu je sproveo studiju na 26 ispitanika dječije dobi  6 do 9 godina. Svi ispitanici su imali teži oblik autističnog poremećaja (engl. autism spectrum disorder –ASD)., uglavnom su bili neverbalnog ili ograničenog verbalnog izražaja. U  toku istraživanja djeca su podjeljena u dvije grupe, jahaću i kontrolnu. Djeca u jahaćoj grupi su bila uključena u 45-minutni program jahanja sedmično, prilikom čega su vođena na konju. Dvoje djece u ispitivanoj grupi je odlučilo da ne jaše, od kojih je jedno dijete  bilo prisutno i gledalo drugu djecu, a drugo dijete je vodilo svog konja po jahaćoj areni uz asistenciju. Studija je trajala sedam sedmica u sklopu koje su neka djeca dobila 7 jahaćih seanse, a neka 5 ovisno od okolnosti. Sva djeca u studiji su kontinuirano nastavila regularnu nastavu koja uključuje govornu terapiju.

Djeca su evaluirana prije i poslije programa pomoću skala za procjenu simptoma autizma (Childhood Autism Rating Scale -CARS2)  i bihejvioralnog testa (Aberrant Behaviour Checklist  Community Edition – ABC-C). Sva testiranja su obavljena od strane učitelja škole koju djeca pohađaju, zbog njihovog poznavanja djece.

Prema njihovim rezultatima jahanje signifikantno reducira simptome  i hiperaktivnost djece sa ASD u poređenju sa kontrolnom grupom zdravih ispitanika, te poboljšava neke aspekte socijalnog funkcionisanja. Vrlo značajan zaključak studije je da su navedeni rezultati vidljivi nakon samo 5-7 sedmica. Također je zabilježen napredak djece koja su samo boravila u  blizini konja, a nisu jahala, niti  bila direktno uključena u rad sa konjima.

Iskustvo jahanja, diranje konja, ljuljajući ritam konjskog koraka mogu reducirati hiperaktivnost i ostale  simptome ASD-a, što dovodi do boljeg funkcionisanja djece kod kuće, u školi i u drugim okolnostima. Smanjenjem hiperaktivnosti i drugih simptoma, značajno se smanjuje i stres kod roditelja i drugih osoba koje vode brigu o djeci, uslijed čega će njihovo druženje i briga  biti na kvalitetnijem nivou.

Originalan naziv studije:  The Impact of a Horse Riding Intervention on the Social Functioning of Children with Autism Spectrum Disorder. Androulla Harris and Joanne M. Williams.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14(7), 776; doi: 10.3390/ijerph14070776

ReklamaŠkola jahanja Lazy Horse
ReklamaNeed a ride to ride
ReklamaJahanje u prirodi
ReklamaPansion za konje Lazy Horse
PODIJELI
Selma Jusufović
Suosnivač ranča za konje Lazy Horse i voditelj jahaćeg kampa za djecu. Po profesiji je doktor medicine, bavi se rekreativnim jahanjem 6 godina, a konje voli oduvijek.