Terapija i aktivnosti sa konjima

Terapija i aktivnosti sa konjima

Konji nam pomažu na razne načine. Njihova iscjeliteljska moć je davno primijećena i već je u Americi 1969. godine oformljena Jahaća Asocijacija Sjeverne Amerike za Hendikepirane osobe (eng. North American Riding for the Handicapped Association) koja je počela da promoviše utjecaj aktivnosti sa konjima na osobe sa specijalnim potrebama.

Danas su i ta asocijacija, kao i sve aktivnosti sa konjima u zdravstvene svrhe evoluirali, standardizirali se i promijenili  nazive. Tako imamo razne vrste terapija i aktivnosti sa konjima  koje pomažu osobama sa specijalnim potrebama ili drugim  fizičkim, kognitivnim i emotivnim stanjima.  Termin koji objedinjuje sve  aktivnosti je „ Konjima potpomognute aktivnosti i terapije“  (eng.,  Equine Assisted Activities and Therapy – EAAT). Iako terminologija u ovoj oblasti još uvijek nije uniformna i može dovesti do neslaganja u literaturi, ipak se osnovne terapije mogu definisati kao u  dole navedenom tekstu.

Terapeutsko jahanje (eng. Therapeutic riding)  podrazumijeva rad terapeutskog tima koji se najčešće sastoji od certificiranog instruktora terapeutskog jahanja, dva ili više volontera  i naravno  educiranog konja,  koji kao tim pomažu „pacijentu“ da jaše ili da radi sa konjem sa tla.  Certificirani instruktor terapeutskog jahanja podrazumijeva edukaciju i certifikaciju  prema PATH standardima (Profesionalna Asocijacija Terapeutskog Jahanja, eng. Professional Association of Therapeutic Horsemanship International – PATH Intl.). O PATH udruženju i   certifikaciji  više na linku: http://www.pathintl.org/

Hipoterapija  (eng. Hyppotherapy) obično uključuje  okupacionog terapeuta (psihoterapeut, fizioterapeut, logoped, psihoterapeut) koji je certificirani hipoterapeut koji radi sa klijentom i konjem. Suština hipoterapije je korištenje svrsishodnih pokreta konja koji angažuju jahačeve senzorne, neuromotorne  i kognitivne sisteme u cilju  funkcionalnog poboljšanja određenog deficita. Hipoterapeuti su educirani i certificirani prema standardima Američke Asocijacije Hipoterapeuta (eng. American Hyppotherapy Association- AHA). Više o AHA na linku http://www.americanhippotherapyassociation.org/

Učenje potpomognuto konjima ili integrativno učenje sa konjimaUčenje potpomognuto konjima ili integrativno učenje sa konjima (eng. Equine Assisted  Learning – EAL) je opisano kao eksperimentalni pristup koji promoviše učenje životnih vještina uz pomoć rada sa konjima. Sve je više zastupljeno u poslovnom svijetu, ali i kao dio integracije mladih. Integrativno učenje sa konjima na ranču Lazy Horse.

Integrativno ucenje sa konjima na Lazy HorseKonjima potpomognuta psihoterapija (eng. Equine-assisted psychotherapy – EAP) ne mora uključivati jahanje, može uključivati samo brigu o konjima, hranjenje i vježbe sa konjima na tlu. Psihoterapeuti rade samo sa jednim ili istovremeno sa više klijenata i pomažu klijentima da spoznaju više o sebi i drugima, u cilju boljeg socijalnog, kognitivnog i emotivnog funkcionisanja.

ReklamaJahanje u prirodi
ReklamaŠkola jahanja Lazy Horse
ReklamaNeed a ride to ride
ReklamaPansion za konje Lazy Horse
PODIJELI
Selma Jusufović
Suosnivač ranča za konje Lazy Horse i voditelj jahaćeg kampa za djecu. Po profesiji je doktor medicine, bavi se rekreativnim jahanjem 6 godina, a konje voli oduvijek.