Mišićni sistem konja

Misicni sistem konja

U jednom od prethodnih članaka smo spomenuli da je konj  najimpresivniji sportista današnjice. Jedan od razloga za to, je upravo njegova konstitucija.

Mišićni sistem zajedno sa skeletnim čini aparat za kretanje, te osim kretanja učestvuje u mnogim fiziološkim procesima kao što su ishrana,  disanje, cirkulacija krvi. Mišići kontroliraju svaki aspekt tjelesnih pokreta. Mišićno tkivo sastoji se od ćelija (mišićnih vlakana) koje imaju sposobnost kontrakcije. Ta sposobnost zasniva se na prisustvu kontraktilnih vlakana (miofibrila) izgrađenih od proteina aktina i miozina. Kontrakcija mišića je odgovor na nadražaj koji je do njega dospio određenim nervom.  Između mišićnih vlakana nalazi se mnoštvo krvnih kapilara i njihova uloga je da obezbijede mišiće dovoljnom količinom kiseonika, te da ih oslobode od ugljen dioksida i drugih materija koje nastaju u intenzivnim metaboličkim procesima neophodnim za kontrakcije mišića.  Postoje tri tipa mišića: glatki, srčani i skeletni (poprečno-prugasti). Prva dva su inervisana autonomnim nervnim sistemom, pa za razliku od poprečno-prugastih ne mogu djelovati pod uticajem volje.

GLATKI MIŠIĆI
Glatki mišići prisutni su na raznim mjestima u organizmu, kao što su digestivni, respiratorni, kardiovaskularni i urogenitalni sistem. Oni odgovaraju na stimulus unutar određenog sistema.Kontrakcije glatkih mišića su spore, duže traju i ne dolazi do zamaranja.

SRČANI MIŠIĆ
Srčani mišić je po strukturi sličan poprečno-prugastim, dok je po funkciji sličniji glatkim mišićima. Kontrakcije srčane muskulature su brze, ritmičke i automatske.

SKELETNI MIŠIĆI
Postoji preko 700 različitih skeletnih mišića u tijelu konja. Funkcija skeletnih mišića je da:pružaju potporu skeletu i stvaraju pokret,održavaju stabilnost zglobova i stav, kontroliraju obim/raspon pokreta, štite skelet i unutrašnje organe od traume,te učestvuju u termoregulaciji drhtanjem.

Njihova mišićna vlakna su grupisana u snopiće koji su obavijeni vezivnom opnom. Više snopića udruženo je u veće snopove, koji su grupisani i povezani zajedničkom vezivnom opnom gradeći mišić. Mišićna vlakna sadrže od nekoliko stotina do nekoliko hiljada miofibrila.

Postoje dvije glavne klasifikacije ovih mišićnih vlakana: tip 1 (sporo kontraktilni, aerobni) i tip 2 (brzo kontraktilni, anaerobni).

Vlakna tipa 1 koriste se prilikom dugotrajnih aktivnosti gdje dolazi do izražaja izdržljivost. Imaju veliku otpornost prema umoru. Proizvode energiju uz prisustvo kiseonika, te su stoga primarno aerobna. Efikasnija su jer za energiju koriste i masti i ugljikohidrate.

Vlakna tipa 2 koriste se u aktivnostima u kojima se traži snaga i eksplozivnost. Koriste uglavnom glikogen kao izvor energije, te su zbog toga podložna zamoru. Dijele se na tip 2A, tip 2B i tip 2C.

Tip 2A (oksidativno-glikolitička) vlakna energiju dobivaju i iz oksidativnih (aerobnih) i iz glikolitičkih (anaerobnih) mehanizama za energiju. Aktiviraju se dominantno prilikom pokreta i aktivnosti koje su brze, ponavljajuće i nešto nižeg intenziteta.

Tip 2B (brza vlakna glikolitičkog tipa) vlakna veoma brzo se kontrahiraju i aktiviraju se prilikom aktivnosti velikog intenziteta. Veoma brzo se umaraju.

Tip 2A aktivira se  nakon tipa 1.

Vlakna tipa 2C su klasifikovana kao prelazni oblik i mogu poslužiti bilo kao tip 2A ili tip 2B.

Tipovi mišićnih vlakana proporcionalno su različito zastupljeni kod različitih rasa konja, kao i između konja iste rase. Upravo su te varijacije ono što određenog konja čini pogodnijeg za neki trening. Trening može imati uticaj na sastav mišićnih vlakana.

Istraživanja su pokazala da engleski punokrvanjaci imaju više vlakana tipa 2 nego vlakana tipa 1.Procijenjeno je da 80-90% mišićnih vlakana kod engleskih punokrvnjaka čine vlakna tipa 2, dok kod arapskih konja taj broj iznosi oko 75%.


Koštano mišićni sistem

Ukrina, Ranč za konje „LazyHorse“
Ukrina, Ranč za konje „LazyHorse“

Prikaz mišića
Prikaz mišića

Engleski punokrvni konj
Engleski punokrvni konj

Arapski punokrvni konj
Arapski punokrvni konj

ReklamaJahanje u prirodi
ReklamaPansion za konje Lazy Horse
ReklamaŠkola jahanja Lazy Horse
ReklamaNeed a ride to ride
PODIJELI
Nermina Spahija
Diplomirani veterinar, jahač, zaljubljenik u sve životinje i naravno konje. Posebno pazi konjiće na Lazy Horse-u, a tokom dječijih jahaćih kampova prenosi svoje znanje mladim jahačima o važnosti zdravlja konja,